Seafood
Seasoned Crab   Sashimi   Grilled/Broiled Eel   Spicy Octopus Stir-Fry   Spicy Squid Stir-Fry
Seasoned Raw Crabs   Sashimi   Grilled/Broiled Eel   Spicy Stir-Fried Octopus   Spicy Stir-Fried Squid
Gaejang   Hweh   Jang Uh Gui   Nakji Bokum   Ojinguh Bokum
양념/간장 게장     장어구이   낙지볶음   오징어볶음